Paziņojums par to, kā tiek aizsargāti personas dati

I. Ievads

Biosan ievēro lietotāju privātuma neaizskaramības principu.

Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ir noteikta Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

II. Kāpēc mēs vācam, glabājam un apstrādājam datus par jums?

Jūsu dati tiek ievākti šādam mērķim:

  • lai individuāli pielāgotu jūsu piekļuvi mājaslapai;
  • lai Biosan spētu atbildēt uz jūsu pieprasījumiem un informēt jūs par mūsu produktiem;
  • lai analizētu kļūdas un uzlabotu mājaslapas darbību.

Datus izmantosim arī tam, lai sagatavotu anonīmu statistiku par šīs vietnes lietošanu.

Ievāktos personas datus apstrādā atbilstīgi iepriekšminētajā regulā izklāstītajiem principiem.

Datus izmantos Biosan darbinieki un tā darbuzņēmēji vienīgi iepriekšminētajiem mērķiem un pakalpojuma uzlabošanai.

III. Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi? (datu pārzinis)

Datu apstrādi pārzina Biosan. Ja jums rodas jautājumi par jūsu e-pasta adreses un personas datu apstrādi, varat tos uzdot pa e-pastu: [email protected]

IV. Kādus personas datus mēs vācam?

  • Lai personalizētu piekļuvi sistēmai (reģistrācija) un sniegtu informāciju: uzņēmumu, e-pasta adresi, valsti, telefonu, paroli;
  • informācijas un palīdzības sniegšanai: uzņēmumu, e-pasta adresi, valsti, telefonu, ziņu;
  • informācijas un palīdzības sniegšanai: funkcionālajās pastkastītēs, uz kurām tiek sūtīti jautājumi, glabātajās e-pasta vēstulēs papildus e-pasta adresei var būt vārds, uzvārds, biroja adrese, tālrunis, fakss, tās organizācijas vai iestādes nosaukums, kurā informācijas pieprasītājs strādā;

V. Kam tiek izpausti jūsu dati?

Ievāktie dati tiks apstrādāti konfidenciāli, un tos izmantos vienīgi Biosan un mūsu izplatītāji , kuru pārziņā ir šādi uzdevumi:

  • reģionālais atbalsts un kontakti.

Savāktie dati tiks reģistrēti:

  • katra dienesta pastkastēs (tās uztur Biosan).

Attiecībā uz visiem abonēšanas pieprasījumiem ziņas par jums — uzņēmums, adrese,  e-pasta adrese, valsts — tiek iekļautas adresātu saraksta datubāzē, ko pārvalda Biosan lietojot  darbuzņēmēja platformu. Šiem datiem var piekļūt arī darbinieki, kas atbild par jūsu abonēto publikāciju nosūtīšanu.

Biosan personas datus nenodos trešām personām, kas nodarbojas ar tiešo tirgvedību.

VI. Cik ilgi jūsu dati tiek glabāti?

Jūsu datus glabā ne ilgāk kā 5 gadus un pēc tam izdzēš, ja vien pieprasījums netiek vēl apstrādāts. Tādā gadījumā datus glabā līdz brīdim, kad pieprasījuma apstrāde ir pabeigta.

VII. Kā jūs varat piekļūt saviem personas datiem, pārbaudīt to pareizību un vajadzības gadījumā tos labot?

Jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt savu personas datu kopiju, lai pārbaudītu mūsu rīcībā esošās informācijas pareizību, to labotu vai atjauninātu. Ja visu jūsu pieprasījumu apstrāde ir pabeigta, jūs varat arī lūgt, lai jūsu personas datus pilnībā izdzēš.

Jebkurā brīdī varat anulēt mūsu e-pastu sūtījumu abonementu, nosūtot paziņojumu Biosan (sk. zemāk kontaktinformāciju) vai izmantojot mūsu e-pastos norādīto saiti.

Lūdzam rakstīt uz šo e-pasta adresi: [email protected]

VIII. Kā tiek novērsta informācijas ļaunprātīga izmantošana un nesankcionēta piekļuve?

Biosan ir ieviestas pienācīgas fiziskās un elektroniskās datu aizsardzības un vadības procedūras. Tās regulāri pārskata un atjaunina, un to mērķis ir nepieļaut nesankcionētu piekļuvi, garantēt datu drošību un to, ka pasūtījumu apstrādes vajadzībām ievāktās ziņas izmanto pareizi.

Jūsu pieprasījums glabājas mūsu darbuzņēmēja serverī (IT uzņēmums SIA "Nano IT"), tiek apstrādāts un var arī tikt pārsūtīts pa e-pastu speciālistam, kura pienākums ir atbildēt uz šo pieprasījumu.

Biosan darbiniekiem, kam ir pieejami personas dati, tie ir jāaizsargā tā, kā norādīts šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību. Proti, viņi šo informāciju nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem, kā vien savu darba pienākumu veikšanai.

Datiem var piekļūt īpaši nozīmēti Biosan darbinieki, izmantojot lietotājvārdu un personīgo paroli. Vienīgi šie atļauju saņēmušie darbinieki var piekļūt datiem (izmantojot īpašu sistēmu).

Pie kā vērsties ar jautājumiem un sūdzībām?

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, tos izdzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot, sazinieties ar datu pārzini.

Par šo datu apstrādi atbildīgais datu pārzinis ir Biosan. (E-pasts: [email protected]).

Par Uzņēmumu Par Uzņēmumu