Trauksmes cēlējs

 • ikviena fiziska persona,
 • kas, veicot darba pienākumus, vai, dibinot tiesiskās attiecības (un pielīdzināmi gadījumi – praktikanti utt.),
 • ieguvusi ziņas par iespējamo pārkāpumu, kuras pati uzskata par patiesām,
 • ziņo par to SIA “Biosan”

Pārkāpumi ir it īpaši šādi gadījumi

 • amatpersonu vai tiešā priekšnieka bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa izmantošana;
 • korupcija, krāpšana;
 • finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
 • izvairīšanās no nodokļu samaksas vai pārkāpumi finanšu jomā;
 • sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības apdraudējums;
 • drošības apdraudējums;
 • konkurences, cilvēktiesību pārkāpums;
 • ētikas normu pārkāpumi;
 • standartiem neatbilstošās produkcijas ražošana (pārkāpumi ražošanas procesos un/vai ar ražošanu saistītu darbību veikšanā);
 • standartiem neatbilstošā amata pienākumu pildīšana.

Iekšējā trauksmes cēlēja ziņojuma adresāts

 • SIA “Biosan” valde
 • iesniedz klātienē vai nosūtot pa pastu: Rīga, Rātsupītes iela 7 k-2
 • vai arī – elektroniski uz e-pastu: [email protected]

Trauksmes cēlēja ziņojums un tā virzība

 • ziņojumā ir norādīts tā autors un tas satur autora parakstu (ziņojums nav anonīms)
 • uz ziņojuma norāda “TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS” (ja ziņojums ir nosūtīts elektroniski, tad minētā frāze jāieraksta vēstules nosaukumā “subject”)
 • Trauksmes cēlēja ziņojums, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija
 • Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu var lejuplādēt Biosan mājas lapā: veidlapa
 • Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai tiek piemērotas Trauksmes cēlēja likuma 7. panta pirmā un piektā daļa

Trauksmes cēlēja (un viņa radinieku) aizsardzība

 • nedrīkst izpaust trauksmes cēlēja personību – personas dati tiks pseidonimizēti
 • aizliegts radīt nelabvēlīgas sekas pašam trauksmes cēlējam un/vai viņa radiniekiem.

Noderīgas saites:

https://likumi.lv/ta/id/302465-trauksmes-celsanas-likums

http://www.trauksmescelejs.lv/

Par Uzņēmumu Par Uzņēmumu