Uzņēmumu nodibināja zinātnieku grupa no Latvijas Zinātņu akadēmijas Mikrobioloģijas institūta.

No 2005. gada „Biosan” ir Latvijas-Anglijas kopuzņēmums, kas ir uzstādījis sev mērķi kļūt par pasaules mēroga līderi dzīvās dabas zinātnēs (Life Science)- paraugu sagatavošanā un analītikā.

Mūsu uzņēmuma filozofijas pamatā ir mūsdienīgas personālās, ar neparastām īpašībām apveltītas produkcijas attīstīšana paraugu sagatavošanai genomikas, proteomikas un celonomikas jomā. Jaunākās tendences ir diagnosticēšanas tehnoloģijas, kas ir paceltas līdz ģenētisko, metabolītisko un šūnu saslimšanas biopolimorfisma noteikšanas līmenim.

Mēs esam koncentrējuši savus spēkus paraugu sagatavošanas virzienā, lai palīdzētu samazināt līdz minimumam to kļūdu skaitu, kas tiek pieļautas šī procesa laikā. Kļūdas summējas sekojošu faktoru ietekmē: ir mazāks izmantoto paraugu tilpums, nav temperatūras kontroles maisīšanās procesa laikā, trūkst laboratorijas sistēmas, kas nodrošinātu gaisa dezaktivēšanu darba laikā.
Lai apmierinātu šīs prasības, mēs esam radījuši veselu rindu personālu, daudzfunkcionālu produktu ar elegantu dizainu.

Katalogā ir atainotas mūsu inovācijas laboratorijas iekārtu ražošanā pēdējo 30 gadu laikā. Tas ietver iekārtas paraugu maisīšanai, centrifugēšanai, termostatēšanai, šūnu kultivēšanai, boksus darbam ar DNS, bioloģiskās drošības ierīces, termostatiskajai kontrolei, spektrofotometrijai un fluorimetrijai.

Mūsu izstrādņu novatoriskumu apliecina tas, ka daudzi iekārtās realizēto konstrukciju principi ir patentēti, piemēram, Multi Spin princips, kas nodrošina automātisku Spin-Mix-Spin (pagriezt-samaisīt-pagriezt) algoritma realizēšanu; divpusējās maisīšanas ierīču termostatēšanas princips, kas ir realizēts termokratītājos; kombinētās gaisa dezaktivēšanas princips PCR boksos u.c.

Novatorisms, dizains un koncentrēšanās uz individuālā lietotāja vajadzībām ir ļoti pieprasītas pasaules biotehnoloģijas tirgū, un vairāku pēdējo gadu laikā mūsu ideja par individuālajām personālajām laboratorijām ir kļuvusi plaši pazīstama visā pasaulē dažādu vadošo starptautisku zīmolu veidā (e.g. Grant-bio, Analytik Jena, Bioneer, Boeco, Fisher Scientific, Life Technologies, etc.). Lielākajā pasaules daļā mēs produkciju parasti realizējam paši ar savu zīmolu, un būsim priecīgi, ja mūsu produkcija Jūs ieinteresēs.

Ar cieņu,

Vasilijs Bankovskis, Bioloģijas doktors, uzņēmuma Biosan prezidents un dibinātājs.