Uzņēmums Biosan ir zaļās ilgtspējīgās vides politikas atbalstītājs, kurš atrodas Latvijā. Tā kā Latvija ir viena no zaļākajām Eiropas valstīm ar zemu oglekļa emisiju intensitāti, kā arī viena no pasaules Top 25 valstīm, kurās enerģija primāri nāk no atjaunojamiem avotiem, Biosan nolēma īstenot šīs valsts vērtības arī savā ražošanas procesā un pievērst uzmanību katram ražošanas posmam, lai padarītu to pēc iespējas dabai draudzīgāku.

Pētniecība un attīstība

Visā pētniecības un attīstības procesā pētniecības nodaļa ir veltīta inovatīvu laboratorijas iekārtu radīšanai, kas uzsver videi draudzīgas konstrukcijas principus un atbildīgu pētniecības praksi. Mēs piešķiram prioritāti energoefektivitātei, iekļaujot mazjaudas sastāvdaļas un siltuma vadības sistēmas. Mēs samazinām materiālu izlietošanu un atkritumus, izmantojot efektīvu iespiedshēmu konstrukciju. Mēs ievērojam DFM vadlīnijas, lai nodrošinātu efektīvus un videi draudzīgus ražošanas procesus, līdz minimumam samazinot atkritumu daudzumu un optimizējot resursu izmantošanu. Mūsu materiālu izvēle koncentrējas uz ilgtspējīgiem, pārstrādātiem un pārstrādājamiem variantiem, un mēs cenšamies izvairīties no bīstamām vielām (atbilstība RoHS).

Saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES mēs konstruējam izstrādājumus, kas ir viegli izjaucami, veicinot pienācīgu pārstrādi un atkritumu apsaimniekošanu. Mēs veicam visaptverošus kalpošanas laika novērtējumus, lai noteiktu mūsu izstrādājumu ietekmi uz vidi un atklātu iespējas uzlabojumiem. Mēs uzsveram modularitāti un remonta vienkāršību, pagarinot izstrādājumu kalpošanas laiku un samazinot elektronisko atkritumu daudzumu.

Mūsu saistību izstrādāt videi draudzīgus izstrādājumus (Direktīva 94/62/EK) ietvaros mēs cenšamies optimizēt mūsu ierīču veiktspēju, svaru, izmēru un formu, atvieglojot to iepakošanu ar minimālu atkritumu daudzumu. Šī pieeja ne tikai samazina iepakojuma materiālus, bet arī veicina efektīvāku transportēšanu un samazina oglekļa emisijas.

Integrējot ekoloģiski drošu labāko praksi mūsu pētniecības un attīstības procesos, Biosan ir apņēmies līdz minimumam samazināt mūsu laboratorijas iekārtu ekoloģisko pēdas nospiedumu un veicināt zaļāku nākotni.

Modifikācija

Mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējību nebeidzas ar mūsu izstrādājumu pabeigšanu. Mēs vienmēr cenšamies optimizēt ražošanu, lai ne tikai samazinātu izmaksas, bet arī samazinātu nevajadzīgos ražošanas posmus ar attiecīgu enerģijas patēriņu un atkritumiem, kas saistīti ar tiem. Viens no piemēriem ir mūsu UVR-M un UVR-Mi modifikācija, kurā mēs esam samazinājuši ražošanas laiku divas reizes, pārejot no korpusa termiskās veidošanas uz liešanu. Mēs iekļāvām maksimālo daudzumu fiksācijas elementu korpusā, nevis ražojām tos atsevišķi. Vēl viens lielisks papildinājums bija pāreja no metāla folijas manuālas nostiprināšanas uz automatizētu pārklāšanu. Abi soļi pozitīvi ietekmēja ražošanu un ilgtspēju. Zaļās politikas īstenošana, veicot modifikācijas, ir daļa no mūsu dzīvesveida un ikdienas domāšanas, nevis obligāta noteikta standarta ievērošana.

Ražošana

Šīs ieceres tiek paturētas prātā, nododot projektu ražošanas nodaļai, visiem ražošanas procesā izmantotajiem materiāliem ir Eiropas atbilstības sertifikāts, plastmasas daļas lielākoties nav krāsotas, jo tām jau ir atbilstoša zīmola krāsa un tās ir izgatavotas no plastmasas ar zemu kušanas temperatūru, kas palīdz vēl vairāk samazināt elektrības patēriņu, tādējādi samazinot arī CO2 emisijas. Ražošanas procesā daļas tiek attīrītas, izmantojot slēgta cikla bioremediācijas procesus, kas palīdz samazināt kaitīgo šķīdinātāju, kas satur gaistošus organiskos savienojumus un var radīt veselības un vides problēmas, piemēram, ādas kairinājumu vai piesārņotus gruntsūdeņus, izmantošanu. Tiek īstenota elektrības taupīšana un bezsvina lodēšana. Lai vēl vairāk samazinātu gaistošo organisko savienojumu daudzumu, sietspiedes process tiek pakāpeniski aizstāts ar drukātiem priekšējiem paneļiem.

Iepakošana

Lai gan mūsu iekārtu iepakojumi ir izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem, iesakām lietotājiem saglabāt iepakojuma materiālus turpmākai iekārtas sūtīšanai vai uzglabāšanai, kā arī iekārtas atgriešanai Biosan pēc tās kalpošanas laika, lai utilizētu to tās iepakojumā, tādējādi samazinot nepieciešamību ražot jaunus iepakojuma materiālus. Paletes tiek izmantotas atkārtoti un pārstrādātas, ja ir bojātas. 2019. gadā esam uzsākuši putupolietilēna pildījuma materiāla aizvietošanu transportēšanas kastēs ar papīra amortizācijas materiālu, kas ir pilnībā pārstrādājams. Mēs izvēlamies saskaņotos piegādātājus, pamatojoties uz viņu ietekmi uz vidi un veselību, piemēram, mūsu galvenā iepakojumu piegādātāja Vides un kvalitātes politika.

Iepakojuma materiāli

Kaste, kartona ieliktņi, papīra amortizācijas materiāls – gofrētais kartons (PAP 20)

Burbuļplēve, maisi – zema blīvuma polietilēns (LDPE 4)

Piestiprināma lente, aizsargstūri – polipropilēns (PP 5)

Putu ieliktņi – putupolietilēns (EPE)(LDPE 4)

Kopš 2019. gada Biosan ir samazinājis EPE patēriņu iepakojuma materiāliem par 25-30%.

Atkritumi

Biosan apsaimnieko visas pētniecības un attīstības, modifikāciju, ražošanas un iepakošanas, kā arī citu komercdarbības procesu atliekas, un tās savāc atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumi saskaņā ar ES (piemēram, Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu) un valsts likumdošanas prasībām. .

Kvalitātes / Integrētās vadības sistēma

Biosan atbilst starptautisko standartu ISO 9001:2015 un ISO 13485:2016 prasībām un ir sertificēts saskaņā ar tiem, kā arī atbilst visām ISO 14001:2015 prasībām. Biosan darbība atbilst 2012/19/ES Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīvai (WEEE direktīva) un atbilstošs marķējums ir uz izstrādājuma etiķetes. Biosan ir gatavs saņemt izstrādājumus pēc kalpošanas laika turpmākai nodošanai utilizācijai. Visi Biosan ražotie izstrādājumi atbilst RoHS3 direktīvas 2015/863/ES prasībām.

Par Uzņēmumu Par Uzņēmumu