Atruna

Biosan uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi mūsu produktiem. Tiecamies uzturēt šo informāciju atjaunotu un precīzu. Ja tiek pamanītas kļūdas, mēs cenšamies tās labot. Tomēr Biosan neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē pieejamo informāciju.

Šī informācija:

  • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;
  • dažkārt satur hipersaites uz ārējām tīmekļa vietnēm, kuras nav Biosan pārziņā un par kurām Biosan neuzņemas atbildību;

Mūsu mērķis ir cik vien iespējams mazināt tehnisko kļūmju radītos pārtraukumus. Biosan neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās, lietojot šo tīmekļa vietni vai jebkuras citas vietnes, uz kurām mūsu vietnē ir hipersaites.

Noteikumi un nosacījumi

Lietojot un caurskatot šo mājas lapu, Jūs piekrītat sekojošiem lietošanas noteikumiem. Mājas lapas izmantošana tiek pakļauta Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. Šīs mājas lapas saturs (teksti, attēli, fotogrāfijas, grafiskie elementi u.c.) ir aizsargāts ar kompānijas SIA „Biosan” intelektuālā īpašuma tiesībām. Šajā majas lapā pieejamo materiālu pilnīga vai daļēja kopēšana vai to iekļaušana jebkurā citā materiālā jebkādā veidā ir aizliegta, izņemot gadījumos, kad Jūs lejupielādējiet vai izmantojiet kādu šīs mājas lapas materiālu vienīgi personīgai lietošanai vai arī trešās personas personīgai lietošanai, norādot materiālu avotu (tas ir, SIA „Biosan” mājas lapu). Jebkura preču zīme, kura tiek izmantota vai pieminēta šajā mājas lapā, ir vienīgi tās īpašnieka intelektuālais īpašums.

Par Uzņēmumu Par Uzņēmumu