Klientu kvalitatīva apkalpošana un atbilstība nepārtraukti pieaugošajām klientu prasībām attiecībā uz jaunākā aprīkojuma ražošanu ir galvenais virziens standarta ISO 9001:2015 prasību ievērošanā (uzņēmums ir sertificēts kopš 2004. gada). Kopš 2022. gada Biosan kvalitātes vadības sistēma atbilst LVS EN ISO 13485:2016 prasībām.

Visi izlaižamie un jaunie izstrādājumi atbilst EMS prasībām un tiem ir piešķirts ārējo kontrolējošo iestāžu apstiprināts CE sertifikāts. Kaitīgo piemaisījumu saturs, konstrukciju veidojošo materiālu otrreizējas lietošanas iespējas un izstrādājumu marķēšana atbilst Eiropas direktīvu prasībām.

Pamatojoties uz nepārtrauktu kvalitātes vadības sistēmas darbību, „Biosan” ir pieņemta sekojoša deklarācija:

Deklarācija

Mūsu misija – mūsdienīga, droša un efektīva laboratorijas aprīkojuma izstrāde, ražošana un piegāde, balstoties uz jaunākajiem zinātnes un ražošanas tehnoloģijas sasniegumiem.

Nākotnes vīzija – turpināt nepārtraukti attīstīties, pilnveidoties un uzlabot savu darbību, lai uzturētu līdera pozīciju ātri attīstošajā Biotehnomikas Pasaulē. Tas mūs nodrošinās ar jaunu iespēju atvēršanu un tirgus teritorijas paplašināšu, līdz ar to nostājoties vienlīdzīgā pozīcijā ar vadošajiem Eiropas Savienības bioinženieru uzņēmumiem.

Kompānijas izvirzītie mērķi norāda, kā šī misija var būt izpildīta:

Produktu izstrāde un ražošana atbilstoši mūsdienīgām augsti tehnoloģiskām metodēm aparātbūvē un elektronikas rūpniecībā. Patstāvīga produktu un servisa specifikācijas uzlabošana, pamatojoties uz atgriezenisko saiti ar iekārtu lietotājiem un izplatītājiem. Jaunu zināšanu apgūšana „life science” un biomedicīnas zinātņu jomā. Jaunu metožu ieviešana kvalitātes nodrošināšanai, ražošanas procesu nepārtraukta uzraudzība, ar mērķi uzlabot piedāvāto sadarbību un pakalpojumu kvalitāti.  Ražoto produktu piedāvājuma palielinājums starptautiskos tirgos, tirdzniecības zīmola Biosan atzīšana, kā pasaulē vadošo „life science” iekārtu ražotāju.
Uzņēmuma darbība īstenojas atbilstoši augstiem ētiskas principiem, ievērojot Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanu.

Par 2012/19/EU

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīvu (WEEE-direktīva) „Biosan” darbība atbilst 2012/19/EU direktīvas prasībām par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)), un uz iekārtām ir atbilstošs marķējums, kas par to liecina. Īpaši par to vienojoties, „Biosan” ir gatavs pieņemt atpakaļ savu laiku nokalpojušās iekārtas, lai tās utilizētu.

Par Uzņēmumu Par Uzņēmumu