Svarīgs notikums uzņēmuma „BioSan” dzīvē – mēs esam mainījuši savu logotipu. Mainās dzīves apstākļi, cilvēku uztvere un uzņēmējdarbības psiholoģija, tehnoloģijas un procesi. Maināmies arī mēs paši. Visas šīs pārmaiņas ietekmē uzņēmuma „seju”, tai ir jābūt atbilstošai dzīves prasībām.

„BioSan” logotipu evolūcija 

Izpētot uzņēmuma un tā logotipa vēsturi, var atklāt vairākus loģiskas attīstības posmus. 1992. gadā – firmas rašanās brīdī – logotips tika izveidots kā vārds „Biosan” ar tumši zilas krāsas burtiem. Pirmais logotips tika izmantots līdz 1995. gadam, kad tajā tika veiktas izmaiņas – uzņēmuma, nosaukumu ietverot spilgti zilas krāsas rāmīti ar ovāli noapaļotām malām. Šis – gan mums, gan arī mūsu klientiem pierastais – logotips tika lietots līdz 2010. gada beigām.

Nepieciešams logo papildinājums, kurā izteikta joma un tirgus sektors, kurā uzņēmums darbojas, bija devīze Medical-biological research and technologies.

Kāpēc mēs pārveidojam logotipu?

Logotipa maiņa ir nepieciešama, jo 19 gadu laikā kopš „BioSan” dibināšanas firma ir ne tikai izaugusi, bet arī būtiski manījusies. Šodien tas ir pavisam cits uzņēmums – ar akcionāriem citās valstīs, ar stipru un profesionālu darbinieku komandu; uzņēmuma ražojumi ir pazīstami vairāk kā 70 valstīs un novērtēti kā drošs un uzticams laboratorijas aprīkojums. Nenoliedzami, „BioSan” gan Latvijā, gan aiz tās robežām tiek uztverts kā efektīvs, uz savu klientu interesēm orientēts uzņēmums, kurš nepārtraukti attīstās, akli nekopējot tirgū esošos izstrādājumus, bet izstrādājot pats savas ierīces, lai izpildītu galveno uzdevumu – kalpotu klientiem. 


Kāda vizuālā informācija ietverta jaunajā logotipā?

Protams, uzņēmuma galveno īpatnību grafiska attēlošana nav viegls uzdevums. Galvenās idejas, kuras gribējām paust jaunajā logotipā ir šādas:

Mērķtiecība. Logotipa atjaunošanai ir jāpauž uzņēmuma vēlme aktīvi mainīties, jaunajam logotipam vienlaikus saglabājot arī līdzību ar iepriekšējo – nemainīga ir palikusi mūsu darbības nozari raksturojošā devīze – Medical-biological research and technologies.

Personāla pieeja, inovāciju potenciāls. Šī īpašība spilgti izpaužas mūsu personālo miniatūro laboratoriju sērijas ierīču sekmīgajā darbībā, kā arī individuālajā pieejā, īstenojot visus mūsu klientu pasūtījumus. Uzņēmuma stratēģija ir tādu lēmumu, pieņemšana, kuri vislabāk atbilst konkrētā pasūtītāja vajadzībām. Šī pieeja tiek pausta arī ar mūsu logotipa vizuālo noformējumu – lietojot oriģinālu rokraksta burtu veidu (šādi burti ir skaisti).

Mūsdienīgs dizains, elegance. „BioSan” ražoto ierīču attīstība „Bioformаs” dizaina koncepcijas ietvaros, ir stimulējusi uzņēmumu izveidot vizuāli vispatīkamāko un vienlaikus elegantāko, pat modes tendencēm atbilstošāko logotipa attēlojumu. Mums pašiem jaunais logotips šķiet mūsdienīgs un elegants. 

Stabilitāte, drošība, pēctecība. Jaunajā logotipā iekļauts vertikāli vērsts elements, kurš simbolizē uzņēmuma stabilitāti un uzticamību. Elipse ap logo ir ideāla forma ārējās vides spiediena noturēšanai, tāpēc tā darbojas daudz efektīvāk par iepriekšējo logotipu. Savienojuma vietas ar apkārtējo pasauli – atslēgburtos B un S – simbolizē atvērtību un tiešu saikni ar telpu ap logotipu, nodrošinot mūsu Logo elpošanu.

Lai gan mēs esam saglabājuši ārējo zilas krāsas apvalku, logo var lietot arī bez šā apvalka. Pēctecīgums tiek pausts, lietojot mūsu uzņemam pierasto zilo krāsu, kā arī devīzi Medical-biological research and Technologies, kura ievietota mūsu jaunā logo iekšpusē.

Mēs ceram, ka Jums patiks uzņēmuma „BioSan” Logo veiktās stila izmaiņas! 

Par Uzņēmumu Par Uzņēmumu