SIA "Biosan" ir noslēdzis 31.03.2023. līgumu Nr. 5.3-8-L-2023/28 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” (projekta identifikācijas numurs 1.2.2.3/16/I/003) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 

Biedrība „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” (LAĶĪFA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2011.gada 06.janvārī noslēdza līgumu Nr. L‑APA-10-0025 par projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai”, projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/009, īstenošanu.

LAĶĪFA projektu īsteno sadarbībā ar vairāk kā 40 ķīmijas un ar to saistīto nozaru uzņēmumiem, tajā skaitā arī ar SIA "Biosan".

Projekts tiks īstenots līdz 2013.gada 26.jūlijam

Projekts tiek īstenots ES struktūrfondu programmas „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros.

 

Società Società