SIA "Biosan" ir noslēdzis 2024. gada 27. martā līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/178 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta īstenošanu  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.1. pasākuma “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

 

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2016. gada 25. aprīlī līgumu Nr. SKV-L-2016/122 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ("Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" aktivitātes ietvaros) par projekta "SIA Biosan dalība medicīnas un biotehnoloģijas izstādēs, kā arī ražotnes un produkta atbilstības novērtēšana" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

 

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2015. gada 02. oktobrī līgumu Nr. L-ĀTA-15-3250 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "Biosan" dalība individuāli organizētās vizītēs 2015.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2015. gada 11. martā līgumu Nr. L-ĀTA-15-2602 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" apakšaktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība medicīnas un biotehnoloģijas izstādēs 2015.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2014. gada 12. maijā līgumu Nr. L-ĀTA-14-2091 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" apakšaktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība  izstādē  ExpoSBBQ 2014." īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2014. gada 03. februārī līgumu Nr. L-ĀTA-14-1944 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" apakšaktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība medicīnas un biotehnoloģijas izstādēs 2014.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


SIA "Biosan" 2013.gada 08.maijā ir noslēdzis līgumu Nr. L-ĀTA-13-1404 ar v/a "Latvijas investīciju un attīstības aģentūra" (Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" apakšaktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība medicīnas un biotehnoloģijas izstādēs 2013.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds"

Società Società