SIA "Biosan" veic pētījumu, personālās automatizētās dozējošās stacijas izstrāde laboratorijām.
Projekta numurs - 1.2.1.1/18/A/007. Pētījums tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros. Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 30.jūnijam un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

3. mēnešu rezultāts: Ierīces koncepcijas izstrāde. Dozējošā mehānisma optimāla un funkcionāla risinājuma izvēle. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle.

6. mēnešu rezultāts: Ir izstrādāta ierīces koncepcija. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma prototipa izgatavošana. Sistēmas pamatnes izveide. Dozējošā mehānisma vadības izstrādē un labāko parametru piemeklēšana.

9. mēnešu rezultāts: Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma pilnveidošana. Sistēmas pamatnes izveide. Dozējošā mehānisma vadības telpā izstrāde. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle, prototipa izstrāde.

12. mēnešu rezultāts: Sistēmas stiprības rāmja izveide. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma vadības telpā izstrāde. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānisma prototipa izstrāde.

15. mēnešu rezultāts: Atbalsta funkciju pildošo mezglu izstrāde. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana. Piedziņas un vadības mehānismu pilnveide. Vadības un kontroles programmatūras izstrāde.

18. mēnešu rezultāts: Atbalsta funkciju pildošo mezglu izstrāde. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Mezglu savstarpējā salāgošana. Salāgoto mezglu testēšana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana. Piedziņas un vadības mehānismu pilnveide. Vadības un kontroles programmatūras izstrāde.

21. mēneša rezultāts: Vienota produkta dizaina izstrāde. Atbalsta funkciju pildošo mezglu izstrāde. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Mezglu savstarpējā salāgošana. Salāgoto mezglu testēšana. Vadības un kontroles programmatūras pilnveide.

24. mēnešu rezultāts: Mezglu kopsalikuma montāžas izstrāde. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Ierīces dizaina izstrāde. Mezglu  apvienošana vienotā salāgotā sistēmā. Vadības un kontroles programmatūras pilnveide. Prototipa montāža - gatavs PPS-8 ierīces prototips.

 

SIA "Biosan" veic pētījumu, daudzleņķu nefelometriskā detektora izstrāde un izpēte.
Projekta numurs - 1.2.1.1/18/A/007. Pētījums tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros. Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.martam un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

3. mēnešu rezultāts: Ierīces koncepcijas izstrāde. Daudzleņķu detekcijas moduļa optimāla risinājuma izvēle. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle.

6. mēnešu rezultāts: Ierīces koncepcijas pilnveidošana. Daudzleņķu detekcijas moduļa izveide. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Iespiedplašu projektēšana, izgatavošana un montāža, piedziņas un vadības mehānismu izstrāde.

9. mēnešu rezultāts: Daudzleņķu detekcijas moduļa pilnveidošana, vairāku starojuma avotu moduļa izstrāde. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Iespiedplašu projektēšana, izgatavošana un montāža.

12. mēnešu rezultāts: Ierīces koncepcijas pilnveidošana darbam ar mēģenēm. Daudzleņķu detekcijas moduļa pārveidošana atbilstoši koncepcijai. Vairāku starojuma avotu moduļa izstrāde. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izstrāde.

15. mēnešu rezultāts: Ierīces koncepcijas pilnveidošana. Daudzleņķu detekcijas moduļa konstruktīvā uzlabošana. Vairāku starojuma avotu moduļa konstruktīvā uzlabošana. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, vadības mehānismu izstrāde.

18. mēnešu rezultāts: Ierīces koncepcijas pilnveidošana. Detekcijas moduļa modifikācija, vairāku mērāmo kanālu izveide. Vairāku starojuma avotu moduļa modifikācija. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, vadības mehānismu izstrāde, programmatūras izstrāde.

21. mēneša rezultāts: Detekcijas moduļa pilnveidošana. Vairāku starojuma avotu moduļa pilnveidošana. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Reaģentu sildīšanas moduļa pilnveidošana. Visu moduļu apvienošana vienā ierīcē, korpusa izstrāde. Programmatūras izstrāde.

24. mēnešu rezultāts: Moduļu kopsalikuma montāžas izstrāde. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Ierīces dizaina izstrāde. Programmatūras pilnveide. Prototipa montāža - gatavs DEN-8U ierīces prototips.

 

 

SIA "Biosan" pabeidza pētījumu, mikroorganismu kultivācijas iespēju pētījums balstoties uz personālo bioreaktoru reversīvās samaisīšanas tehnoloģiju.
Projekta numurs - 1.2.1.1/16/A/005. Pētījums tika īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros. Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs aptver trīs zinātniskos virzienus: Viedie materiāli, Biotehnoloģija, Vide. Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Projekts tika īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pētijuma rezultāts: izstrādāts jauns produkts – RTS-8, daudzkanālu bioreaktors ar neinvazīvu reālā laika biomasas, O2 un pH mērījumiem.

 

 

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2016. gada 25. aprīlī līgumu Nr. SKV-L-2016/122 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ("Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" aktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība medicīnas un biotehnoloģijas izstādēs 2016.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

 

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2015. gada 02. oktobrī līgumu Nr. L-ĀTA-15-3250 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "Biosan" dalība individuāli organizētās vizītēs 2015.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2015. gada 11. martā līgumu Nr. L-ĀTA-15-2602 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" apakšaktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība medicīnas un biotehnoloģijas izstādēs 2015.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2014. gada 12. maijā līgumu Nr. L-ĀTA-14-2091 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" apakšaktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība  izstādē  ExpoSBBQ 2014." īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2014. gada 03. februārī līgumu Nr. L-ĀTA-14-1944 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" apakšaktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība medicīnas un biotehnoloģijas izstādēs 2014.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


SIA "Biosan" 2013.gada 08.maijā ir noslēdzis līgumu Nr. L-ĀTA-13-1404 ar v/a "Latvijas investīciju un attīstības aģentūra" (Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" apakšaktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība medicīnas un biotehnoloģijas izstādēs 2013.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds"

SIA „Biosan” kā „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” (VBBKC) sadarbības partneris ir iesaistījies pētniecības projekta „Mikroorganismu šūnu kultivācijas pētījums, lietojot reversīvo šķidrumu samaisīšanas tehnoloģiju” īstenošanā. VBBKC 2011.gada 11. aprīlī noslēdza ar V/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līgumu Nr. L-KC-11-0005.

Biedrība „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” (LAĶĪFA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2011.gada 06.janvārī noslēdza līgumu Nr. L‑APA-10-0025 par projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai”, projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/009, īstenošanu.

LAĶĪFA projektu īsteno sadarbībā ar vairāk kā 40 ķīmijas un ar to saistīto nozaru uzņēmumiem, tajā skaitā arī ar SIA "Biosan".

Projekts tiks īstenots līdz 2013.gada 26.jūlijam

Projekts tiek īstenots ES struktūrfondu programmas „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros.

SIA „Biosan” 2011.gada 17. augustā parakstīja vienošanās ar SIA «Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs» par rūpnieciskā pētījuma veikšanu, projektu nosaukums „Tehnoloģijas darbavietu inficētības ar DNS un RNS amplikoniem noteikšanai izpēte”, kas 11. aprīlī noslēdza līgumu par projekta «Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs» īstenošanu ar VA «Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra».

 

 

 

 

 

Par Uzņēmumu Par Uzņēmumu