SIA "Biosan" veic pētījumu, personālās automātizētās dozējošās stacijas izstrāde laboratorijām.
Projekta numurs - 1.2.1.1/18/A/007. Pētījums tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros. Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 30.jūnijam un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

3. mēnešu rezultāts: Ir izstrādāta ierīces koncepcija. Dozējošā mehānisma optimāla un funkcionāla risinājuma izvēle. Detaļu rasēšana un izgatavošana.

 

SIA "Biosan" veic pētījumu, daudzleņķu nefelometriskā detektora izstrāde un izpēte.
Projekta numurs - 1.2.1.1/18/A/007. Pētījums tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros. Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.martam un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

1. starpposma rezultāts: Ir izstrādāts daudzleņķu detekcijas modulis.

 

 

SIA "Biosan" pabeidza pētījumu, mikroorganismu kultivācijas iespēju pētījums balstoties uz personālo bioreaktoru reversīvās samaisīšanas tehnoloģiju.
Projekta numurs - 1.2.1.1/16/A/005. Pētījums tika īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros. Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs aptver trīs zinātniskos virzienus: Viedie materiāli, Biotehnoloģija, Vide. Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Projekts tika īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pētijuma rezultāts: izstrādāts jauns produkts – RTS-8, daudzkanālu bioreaktors ar neinvazīvu reālā laika biomasas, O2 un pH mērījumiem.

 

 

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2016. gada 25. aprīlī līgumu Nr. SKV-L-2016/122 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ("Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" aktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība medicīnas un biotehnoloģijas izstādēs 2016.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

 

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2015. gada 02. oktobrī līgumu Nr. L-ĀTA-15-3250 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "Biosan" dalība individuāli organizētās vizītēs 2015.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2015. gada 11. martā līgumu Nr. L-ĀTA-15-2602 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" apakšaktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība medicīnas un biotehnoloģijas izstādēs 2015.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2014. gada 12. maijā līgumu Nr. L-ĀTA-14-2091 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" apakšaktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība  izstādē  ExpoSBBQ 2014." īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA "Biosan" ir noslēdzis 2014. gada 03. februārī līgumu Nr. L-ĀTA-14-1944 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" apakšaktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība medicīnas un biotehnoloģijas izstādēs 2014.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


SIA "Biosan" 2013.gada 08.maijā ir noslēdzis līgumu Nr. L-ĀTA-13-1404 ar v/a "Latvijas investīciju un attīstības aģentūra" (Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" apakšaktivitātes ietvaros) par projekta "SIA "Biosan" dalība medicīnas un biotehnoloģijas izstādēs 2013.gadā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds"

SIA „Biosan” kā „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” (VBBKC) sadarbības partneris ir iesaistījies pētniecības projekta „Mikroorganismu šūnu kultivācijas pētījums, lietojot reversīvo šķidrumu samaisīšanas tehnoloģiju” īstenošanā. VBBKC 2011.gada 11. aprīlī noslēdza ar V/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līgumu Nr. L-KC-11-0005.
www.vbbkc.lv

Biedrība „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” (LAĶĪFA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2011.gada 06.janvārī noslēdza līgumu Nr. L‑APA-10-0025 par projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai”, projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/009, īstenošanu.

LAĶĪFA projektu īsteno sadarbībā ar vairāk kā 40 ķīmijas un ar to saistīto nozaru uzņēmumiem, tajā skaitā arī ar SIA "Biosan".

Projekts tiks īstenots līdz 2013.gada 26.jūlijam

Projekts tiek īstenots ES struktūrfondu programmas „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros.

SIA „Biosan” 2011.gada 17. augustā parakstīja vienošanās ar SIA «Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs» par rūpnieciskā pētījuma veikšanu, projektu nosaukums „Tehnoloģijas darbavietu inficētības ar DNS un RNS amplikoniem noteikšanai izpēte”, kas 11. aprīlī noslēdza līgumu par projekta «Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs» īstenošanu ar VA «Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra».
 «Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs» mājas lapa: www.vbbkc.lv

 

 

 

 

 

Company Company