Biosan piedalīsies LTRK organizētajā tirdzniecības vizītē uz AAE